Välkommen till bokningssystemet för att boka
arbetspass på Huddinge Husläkarjour.
 

Obs! En mindre uppdatering av systemet har skett 2017-04-26.
För att se arbetspass i alla listor måste knappen [Hämta] användas, v g se manual nedan.

Manual för att boka arbetspass (pdf)

Ett system från Internetplatsen